Ribolov na rijeci Savinji

Gornja Savinjska dolina jedan je od najljepših i najljepših planinskih krajolika u Sloveniji, a rijeka Savinja njen je najveći biser i jedna od glavnih turističkih atrakcija. Kako je voda vrlo čista, rijeka je vrlo bogata vodenom faunom.
Idealno za ribolov!
Uzvodno ribolovno područje rijeke Savinje podijeljeno je na tri ribolovna područja i dodatnu trofejnu ribolovnu zonu. Vode omogućuju ribolov na autohtonu pastrvu, lipa i pastrvu u pustinji gornje Savinjske doline.
Cijena jednodnevne ribolovne karte je 60,00 EUR, trodnevne ribolova 150,00 EUR.

Možete ih kupiti na našoj recepciji u hotelu ili izravno putem Interneta na http://www.rd-ljubno.si/adress